Milieuzone Amsterdam Ontheffing

Milieuzone brom- en snorfietsen

 

Vanaf 1 januari 2018 geldt in Amsterdam een milieuzone voor brom- en snorfietsen. Hebt u een brom- of snorfiets met een Datum Eerste Toelating (DET) van 2010 of ouder, dan mag deze vanaf 1 januari 2018 niet meer in de bebouwde kom rijden.

Laat uw scooter/snorfiets schouwen bij DJ Scooters in Zwanenburg.

Hieronder leest u of u in aanmerking komt voor een ontheffing.

U kunt een ontheffing aanvragen voor een brom- of snorfiets die een 4-taktmotor heeft, een DET (datum eerste toelating) tussen 1 januari 2008 en 1 januari 2011 en die niet ouder is dan tien jaar (gerekend vanaf de DET). Voorbeeld:

  • voertuig met DET uit 2009: ontheffing mogelijk voor 2018 en 2019
  • voertuig met DET uit 2010: ontheffing mogelijk voor 2018, 2019 en 2020

Inspectie nodig door scooterdealer
Brom- en snorfietsen staan geregistreerd bij de RDW, maar bij deze registratie wordt het kenteken niet gekoppeld aan het kenmerk 2-takt- of 4-taktmotor. Om de ontheffing te kunnen krijgen is een visuele inspectie nodig door een scooterdealer.

Tijdens deze ‘schouwing’ stelt de dealer vast of het om een 2-takt- of 4-taktmotor gaat en geeft u hiervan een keuringsrapport. De schouwing kost € 63,25. DJ Scooters is  goedgekeurd door de gemeente.  Na de schouwing kunt u een inschatting aanvragen. Per 1 januari 2018 vraagt u de echte ontheffing aan. Dat hoeft maar één keer.

Hoe lang is de ontheffing geldig?
De ontheffing verloopt automatisch als het voertuig tien jaar oud is.

Voor sommige voertuigen kunt u een ontheffing krijgen voor de milieuzone. Met een ontheffing mag het voertuig toch in de milieuzone rijden. Een ontheffing aanvragen kan officieel vanaf 1 januari 2018.

Nu alvast weten waar u aan toe bent?
Wilt u nu alvast weten of u in aanmerking komt voor een ontheffing, dan kunt u uw aanvraag alvast laten beoordelen met dit formulier. Mail het formulier naar ontheffingmilieuzone@amsterdam.nl. Wij maken dan een inschatting of u de ontheffing wel of niet kunt krijgen. Als het antwoord ja is, dan kunt u de inschatting vanaf 1 januari 2018 laten omzetten in een officiële ontheffing. U krijgt hier een automatische herinnering over.

U hebt dan de keus om een officiële toetsing aan te vragen. U betaalt daarvoor legeskosten. De legeskosten van 2018 worden eind dit jaar vastgesteld.

Soorten ontheffingen
Er komen vier soorten ontheffingen:

  • ontheffing voor 4-taktbromfietsen en -snorfietsen
  • ontheffing voor gehandicapten
  • ontheffing voor oldtimers
  • ontheffing voor brom- en snorfietsen waarbij een schonere motor is ingebouwd

Hardheidsclausule
Als een ontheffing niet mogelijk is, kunt u in zeer uitzonderlijke situaties een beroep doen op de hardheidsclausule uit het besluit. Een hardheidsclausule is een bepaling in een wet of verordening die het mogelijk maakt om van de regels af te wijken. Dat betekent dat het college van Burgemeester en Wethouders u in bijzondere gevallen toch een ontheffing kan verlenen. Dit gebeurt alleen als u bovenmatig wordt getroffen door de milieuzone en er geen andere oplossingen zijn.

Datum eerste toelating (DET)
U kunt via de website van de RDW de DET van uw brom- of snorfiets vinden. Onder de rubriek ‘Vervaldata en historie’ staat de datum eerste toelating. Dat is de datum waarop een voertuig voor het eerst een kenteken heeft gekregen.